OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH O WYSYŁANIU BIULETYNU

Na stronie Web oraz na innych stronach online i offline utworzonych w tym celu przez Administratora danych masz możliwość zapisania się na indywidualne usługi biuletynowe Administratora w przypadku, jeżeli ukończyłeś 18 lat. Przy zapisywaniu się dobrowolnie i jednoznacznie musisz zaakceptować przysyłanie Tobie przez administratora biuletynu. Do przysyłania biuletynu administrator może wykorzystać wyłącznie Twoje podane tutaj dane.

 

Administrator: BioTech USA Kft. (siedziba: 2111 Szada, Ipari park út 10., KRS: 13 09 173512   NIP: 25114681-2-44, dane kontaktowe: adres do korespondencji: 1033 Kiscsikós köz 11., adres E-mail: adatvedelem@biotechusa.com, Telefon, Faks: +36 1 453 2716).

 

Naszym administratorem danych jest Kancelaria Adwokacka Dugovich és Nádas Ügyvédi Iroda (1137 Budapeszt, Újpesti rakpart 7.  VI. p. 32.; adres E-mail: office@dnui.hu)

 

Zakres przetwarzanych danych:

1. Obowiązkowo należy podać imię i nazwisko oraz adres mailowy

2. Dane przetwarzane w każdym przypadku przez Administratora: data zapisania się, adres IP, z którego się zapisałeś, termin potwierdzenia zapisania się, adres IP potwierdzenia, otwieranie biuletynu, klikanie na linki w biuletynach,

3. W celu zwiększenia satysfakcji użytkownika, w celu otrzymywania biuletynów o lepiej odpowiadającej treści, dobrowolnie można podać następujące dane: data urodzenia, płeć, cel, który zamierzasz osiągnąć naszymi wyrobami oraz Twoje cele. W celu uzyskania lepszej satysfakcji użytkownika i otrzymywania biuletynów o bardziej przystosowanej, osobistej treści, dane pochodne: dane związane pochodzące z zaakceptowania ochrony danych strony Web oraz z włączenia ciasteczek. W przypadku, jeżeli nie podasz swojej płci, system będzie próbował dowiedzieć się na podstawie podanego przez Ciebie imienia.

W trakcie zapisywania się na biuletyn zwróć uwagę na to, że masz prawo podawać tylko własne dane osobowe. Administrator nie podejmuje się odpowiedzialności za szkody wynikające z podania nieprawdziwych danych, podania ich w sposób nie upoważniony, względnie pomyłkowy.

 

Cel podawania danych oraz personalizacja:

Twoje dane osobowe Administrator danych będzie przetwarzał w celu wysyłania danych dostosowanych do Twojej osoby. W ten sposób Administrator będzie przysyłał zawiadomienia w formie broszury reklamowej o ofertach, usługach, akcjach, promocjach, grach z wygranymi oraz i innych pożytecznych treściach, prezentacjach wyrobów oraz programach. Dążymy do dostosowania naszych broszur do Twojej osoby, by ich treść była dla Ciebie jak najbardziej interesująca, byśmy wysyłali Ci najbardziej dostosowane oferty i możliwie jak najmniej przeszkadzali treścią ocenianą jako zbędna. Dlatego Twoje dane podane obowiązkowo lub fakultatywnie oraz - w przypadku, jeżeli w trakcie rejestracji w webshop wyraziłeś na to zgodę - poprzez udzielenie danych używanych w trakcie odwiedzania webshop, zestawiamy broszurę najbardziej dla Ciebie optymalną. Tak więc, o ile dobrowolnie podałeś te dane w celu wysyłania Ci biuletynów spersonalizowanych, będziemy Ci wysyłać indywidualne akcje, oferty zgodnie z Twoimi celami, płcią, wiekiem wcześniej kupowanymi przez Ciebie wyrobami oraz Twoimi innymi preferencjami. Znaczenie odnośnego przetwarzania danych oraz jego następstwa polega na wysyłaniu spersonalizowanego, ciekawego biuletynu, którego zamiarem będzie udzielenie Ci najlepszej informacji o naszych akcjach, wyrobach i propozycjach.

 

Termin przetwarzania danych: Administrator danych przetwarza Twoje powyższe dane osobowe w czasie istnienia celów przetwarzania danych. Jeżeli cofniesz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, Administrator danych niezwłocznie i definitywnie zakończy przetwarzanie Twoich danych.

W przypadku, jeżeli zapomniałbyś o wypisaniu się, Administrator w celu ochrony Twoich danych używa także terminu bezpieczeństwa: po upływie 2 lat od otwarcia przez Ciebie ostatniego biuletynu, ostatecznie usuwa Twoje dane osobowe przetwarzane w celu wysyłania biuletynu.

Przetwarzanie danych: Administrator korzysta z usług w celu profesjonalnej eksploatacji systemu biuletynów.

 

  1. 1. System wysyłania biuletynów na adres mailowy:

W przypadku zapisania się na biuletyn poprzez strony internetowe www.maileon.hu, względnie strony internetowe partnerów handlowych Administratora danych zapisywane są następujące dane: imię i nazwisko, adres mailowy, data zapisania się, adres IP zapisania się, termin potwierdzenia zapisania się, adres IP wysłania potwierdzenia, otwieranie biuletynu, klikanie na linki znajdujące się w biuletynie oraz rozmiary i wartość zakupów.

Dane firmy administratora danych: Wanadis Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (siedziba: 1118 Budapest, Rétköz u. 7. KRS: 01-09-885144 NIP: 14020362-2-43, dane kontaktowe: Tel.: 06-1-248-0678 E-mail: info@maileon.hu, www.maileon.hu)

 

2. System automatyzacji Emarsys marketing:

System Emarsys przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres mailowy, data zapisania się, adres IP zapisania się, termin potwierdzenia zapisania się, adres IP wysłania potwierdzenia, otwieranie biuletynu, klikanie na linki znajdujące się w biuletynie oraz rozmiary i wartość zakupów w tym celu, by zestawiać listy adresatów, segmentować dla Administratora danych, wysyłać biuletyny, a także sporządzać sygnały o otwieraniu biuletynów i klikaniu na linki.

Dane firmy administratora danych: EMARSYS eMarketing SystemsAG (siedziba: 1150 Wien Märzstrasse 1., KRS: FN 197024t, NIP: ATU50359801, dane kontaktowe: Tel: 01/4782080-0, www.emarsys.com, E-Mail: vienna@emarsys.com, https://www.emarsys.com/en/)

 

3. Serwery Administratora danych obsługuje zlecona firma, która w przypadku wystąpienia problemów prowadzi także konserwacje.

Dane firmy administratora danych: Mongouse Kft. (siedziba: 1117 Budapest, Budafoki út 183., KRS: 01 09 711243, NIP: 12943762-2-43, dane kontaktowe: Tel. / Fax: +361 464 5856, Email: info@mongouse.hu)

 

4. Serwery Administratora danych obsługuje zlecona firma, która w przypadku wystąpienia problemów prowadzi także konserwacje.

Dane firmy administratora danych: JLM PowerLine Korlátolt Felelősségű Társaság (siedziba: 2111 Szada, Ipari park út 12-14., 1033 Budapest, Huszti út 60., KRS: 13 09 066529, NIP: 10819768-2-13, dane kontaktowe: Telefon, Fax: 06 1 453 2716, Email: jog.jlm@biotechusa.com)

 

5. Działalność marketingowa firmy Administratora danych jest koordynowana przez zlecone firmy, które przy swojej działalności mogą mieć dostęp do danych osobowych opracowywanych przez systemy prowadzące wysyłanie biuletynów.

Dane firmy administratora danych: Tóth Szabolcs Attila e.v., (siedziba: Budapest, Gyertyaláng u. 2 lhcs/II/11., NIP: 68841845-1-41) Portik Zalán e.v. (siedziba: 2045 Törökbálint, Árpád u. 153., NIP: 66164803-1-33)

 

Przesyłanie danych: Adresy mailowe osób, które zapisały się na biuletyn Administrator danych przesyła Google oraz Facebook w celach reklamowych. Poza Unią Europejską przesyłanie odbywa się wyłącznie do Kanady i USA - są one państwami członkowskimi, z którymi Unia Europejska posiada uchwałę zgodności. Administrator danych nie przesyła żadnych danych organizacjom międzynarodowym.

Prawna podstawa przetwarzania danych: W trakcie zapisywania się na biuletyn wyrażasz zgodę na to, by Administrator danych przetwarzał Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą Informacją. Przetwarzanie danych osobowych jest oparte na Twojej dobrowolnej i zdecydowanej zgodzie przy znajomości niniejszej Informacji. Twoją zgodę nasz prawo kiedykolwiek cofnąć, lecz nie wpłynie to na legalność opracowywania danych przed cofnięciem zgody.

Legalność opracowywania danych: Administrator w celu potwierdzenia legalnego charakteru opracowywania danych prowadzi ewidencję, w której zapisuje termin wyrażenia zdecydowanej i dobrowolnej zgody przypisanej do adresów mailowych, powierzchni oraz adresu IP. Nieaktywne adresy mailowe oraz należące do nich dane Administrator danych kasuje po upływie 2 lat od ostatniego otwarcia biuletynu.

Informacja o przetwarzaniu danych: Masz prawo uzyskać informacje o Twoich danych osobowych poprzez którykolwiek ze sposobów utrzymywania kontaktu.

W przypadku zgłoszenia takiej potrzeby Administrator danych poinformuje Cię o Twoich danych osobowych, które są przetwarzane. Posiadasz też prawo do zwrócenia się o poprawienie przetwarzanych danych.

Zakończenie przetwarzania danych: Z biuletynów możesz się wypisać poprzez kliknięcie na przycisk „Wypisz się” znajdujący się na dole biuletynów. Na powierzchni pod przyciskiem „Mój profil” możesz modyfikować swoje dane osobowe, możesz też podzielić się większą ilością informacji w celu otrzymywania bardziej osobistej treści i tam też, po kliknięciu na przycisk „Wypisz się” możesz się wypisać z biuletynów.

Obok tego pisemnie, na adres Administratora danych e-mailem, faksem lub drogą pocztową, względnie pod podanym numerem telefonu możesz dokonać zapisywanego w protokole zgłoszenia odnośnie zakończenia opracowywania danych i możesz też zgłosić protest przeciw opracowywaniu Twoich danych osobowych.

Organ nadzoru:

Jeżeli nie jesteś zadowolony z prowadzonego przez nas przetwarzania danych, możesz zgłosić zażalenie do następującego organu:

Nazwa organu: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Narodowy Organ Ochrony Danych i Swobody Informacji).
Siedziba: 1125 Budapeszt, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Adres do korespondencji: 1530 Budapeszt, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Faks: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Strona internetowa: http://www.naih.hu

Dane kontaktowe Administratora danych:

Jeżeli masz pytania lub uwagi odnośnie przesyłania biuletynu BioTechUSA, prosimy o zwrócenie się do naszej Obsługi Klientów, w której nasi pracownicy są gotowi do udzielenia pomocy:

E-mail: adatvedelem@biotechusa.com, Telefon, Faks: 06 1 453 2716 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00), Adres do korespondencji: 1033 Budapeszt, Kiscsikós köz 11.

Bardziej szczegółowe informacje odnośnie naszego przetwarzania danych uzyskasz na stronie www.biotechusa.hu pod przyciskiem „OCHRONA DANYCH”.

 

Budapeszt, dnia 30 kwietnia 2018 r.